Manifest

Els sota-signants, membres afiliats i simpatitzants de Pirates de Catalunya, davant de la situació excepcional que viu Catalunya des de fa cinc anys, i atenent a la petició de bona part de la ciutadania catalana que reclama la revisió del statu quo i de la relació entre Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol, proclamem el nostre compromís amb l’objectiu d’assolir la creació d’un Estat Independent en el territori català. Així doncs, ens constituïm com un corrent ideològic emparat dins del Moviment Pirata que defensa els postulats següents:

  1. Defensem la constitució d’un Estat Independent, prèvia celebració d’un referèndum vinculant al territori català sense el vist-i-plau de l’Estat Espanyol. En aquest referèndum, contemplat a dins del dret a decidir-ho tot defensat tradicionalment per Pirates de Catalunya, Pirates per la Independència defensarà de forma activa el vot afirmatiu.
  2. Lluitem per la creació d’un Estat Català on la defensa i aplicació de la Declaració dels Drets Humans siguin una prioritat, en consonància amb la Primera Llei Pirata. La lluita pels drets socials serà un eix bàsic i universal, garantint els serveis sòcio-sanitaris i educatius públics per a tots els ciutadans.
  3. Treballem per un Estat Català on la llibertat d’expressió i la presumpció d’innocència, dins i fora de la xarxa, estiguin garantides.
  4. Lluitem per un Estat Català democràticament més culte, on l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ajudin a fer créixer el concepte de Democràcia Directa.
  5. Treballem per un Estat Català on la informació i el coneixement generats des dels organismes públics siguin oberts, accessibles i consultables per tota la ciutadania. Un Estat Català compromès amb la transparència i l’auditoria ciutadana de les seves institucions.
  6. Treballem per un Estat Català empoderat des de la ciutadania, amb l’objectiu de crear una societat més justa i participativa.
  7. Dotarem, si ens ho requereixen, totes les eines necessàries per dur a terme de forma col·laborativa la redacció de la futura Constitució de la república catalana. Aquest procés necessàriament haurà de ser participatiu. Ho farem o be com a Pirates de Catalunya o, en cas de conflicte, a títol individual.

Amb aquests objectius volem crear un espai de treball de tots aquells que defensen els ideals de Pirates de Catalunya i el Moviment Pirata i alhora defensen una posició definida a favor de la independència de Catalunya, així com tots aquells que sense ser afiliats o simpatitzants de Pirates de Catalunya, vegin en aquest manifest reflectides bona part de les seves idees.